DISCLAIMER

 

 

DISCLAIMER.

Deze website is een product van de Nederlands Vereniging van Tuchtadvocaten, Disciplina. Disciplina accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

 

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Disciplina is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Disciplina. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Disciplina. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van de secretaris van de vereniging van een e-mail: info@disciplina.nl

 

 

 

PRIVACY STATEMENT.

Disciplina  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen.

 

Disciplina legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door de Disciplina, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

 

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van de Disciplina te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

 

 

Website realisatie www.borgdesign.nl