INTRODUCTIE.

 

 

INTRODUCTIE.

Disciplina is een (minder bekende) Romeinse godin uit de Romeinse oudheid en de personificatie van discipline. Disciplina, in het latijn, heeft meerdere betekenissen.
Het staat voor onderwijs en opleiding, zelfbeheersing en vastberadenheid, kennis en een gestructureerde manier van leven. Zoals iedere Romeinse godheid heeft Discplina deugden. De deugden van Disciplina zijn: frugalitas (eenvoud) severitas (gestrengheid) fidelis (trouw).Met name deze deugden inspireerden de Romeinse soldaten.

 

Het tuchtrecht is in het leven geroepen om het beroepsmatig handelen van advocaten, notarissen, artsen en andere professionals die onderworpen zijn

aan hun eigen tuchtrecht te toetsen. Het verlenen van rechtsbijstand aan de professional die met het tuchtrecht te maken krijgt, vraagt specifieke deskundigheid van de advocaten die zich met dat tuchtrecht bezighouden.  Disciplina stelt zichzelf ten doel om deze deskundige beroepsuitoefening door advocaten te bewaken en ook de kwaliteit van het tuchtrecht te bevorderen alsook het behartigen van de belangen van haar leden.

 

 

 

DE VERENIGING.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van tuchtrecht, het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het tuchtrecht en het behartigen van de belangen van haar leden.

 

ACTUEEL

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

BESTUUR

VOORZITTER.

mr. J.G. Kabalt

ALGEMEEN LID.

mr. I.F. Schouwink

PENNINGMEESTER.

mr. L. van Gaalen-
van Beuzekom

ALGEMEEN LID.

mr. T.J. Roest Crollius

SECRETARIS.

mr. N.A. de Leon-
van den Berg

P/A ADVOCATENKANTOOR DE LEON

LEDEN.

Hier vindt u de leden van de

Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina. Deze lijst is onder voorbehoud aan vermelding kunnen geen rechten worden ontleend.

 

WIJZIGINGEN DOORGEVEN

Wijzigingen in inschrijvingsgegevens dient u onverwijld en kunt u uitsluitend per e-mail door te geven info@disciplina.nl

 

AANMELDEN.

Wilt u lid worden? Indien u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u lid worden van Disciplina.

 

AANMELDFORMULIER

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

 

///// UNDER CONSTRUCTION /////

 

 

CONTACT.

Nederlandse vereniging van tuchtrechtadvocaten, Disciplina

p/a mr N.A. de Leon-van den Berg, secretaris

 

Maliebaan 57

3581 CE  UTRECHT

T: 030-2333502

info@disciplina.nl

 

KVK-nummer 63550792

Bankrekening: NL10INGB0006915358

 

CONTACT

Website realisatie www.borgdesign.nl